"място, на което всичко е като магия…"

Венеция е най-великата авантюра в историята на Европа. Град на велики умове, таланти, събития, престъпления и открития, победи и поражения. Тук е невъзможно да се загубите, макар че има доста отвличащи  вниманието ви обекти - мостове, дворци, и вода, много вода. На всяка уличка има табелки, указващи къде е моста "Риалто" и площад "Сан Марко". Мостовете тук са много - около 400 и най-знаменитият е "Риалто", най-широката улица е "Канале Гранде". По водните улици венецианците, пък и туристите , се предвижват с катери - таксита, обществени трамваи - вапоретто,  гондоли и лодки. Е, гондолата е доста скъпо удоволствие - половин час ще ви коства между 60 и 120  евра, в зависимост от способността да се пазарите.

Самите гондолиери са в черни панталони, и черни шапки, като непрекъснато повтарят: "Гондоле". Но да видиш Венеция от водата - това означава, да се убедиш в нейното реално съществуване. Всъщност най-трудното тук е да повярваш в собственото си пребиваване в "Невестата на морето".
Венеция, разбира се, е забележителен град. Уникален град. Това е град, който сам по себе си е празник. На пръв поглед е музей под открито небе. Венеция е застроена на 117 островчета, и на територията й има около 150 канала и над 400 моста.