Всички ние виждаме кучето през различна "призма".Някои го използват за лов , други за пазач, а трети като домашен лубимец. Но при всички случаи кучето е най-добрият ни приятел и затова ние трябва да се грийим за него по подобаващия начин.А именно това е сайтът, който да Ви насочва, да Ви дава съвети, да ви напътства. С помощта на много професионалисти ние ще отговаряме на Вашите питания ( за да се погрижим заедно за ТЯХ).

ПРОИЗХОД НА КУЧЕТО:  

Точният произход на домашните кучета и кога хората за първи път са започнали да ги опитомяват е спорен. Съществуват няколко теории за това.
Първата теория, е че кучетата първоначално са използвани от хората, за да им помагат при ловуването. Във времената, когато се е зародило опитомяването, хората са били превъзхождани в уменията си за ловуване от много животни. Често с хвърляне на пръчки и камъни отдалече хората успявали да прогонят животните от тяхната плячка. В повечето случаи тези животни са били вълци, които лишени от тяхната трудно спечелена плячка оставали наблизо в очакване на остатъци от храна. Хората приютявали осиротели малки вълчета и така започнали да използват ловните способности на вълците.
Вълците са имали изградена социална система базирана на семейство, в което възрастните индивиди поддържат контакт с техните питомци дълго след като са пораснали и са независими. Социалната система е довела до изграждането на нива в семейството задължителни. В тази система всички в семейството са се подчинявали на един лидер. Наличието на подобна социална организация е довела до това вълците да започнат да възприемат човека, като свой лидер и двата вида взаимно да се възползват от своите предимства.
Друга вероятна теория за опитомяването на вълците, е че хората са убивали и вълци за храна. Тази теория изглежда по-неправдоподобна, тъй като вълците биха били много по-оскъдна плячка в сравнение с елените и другите тревопасни животни. Често след убийството на възрастен вълк оставяли малки след тях, които били вземани от децата за игра.
Трета теория за опитомяването на кучетата, е че те от самото начало са били домашни животни или животни за компания. Децата вероятно по начало са ги възприемали като домашни животни. Доказателство за тази теория са намерените останки в Израел на малко куче и човек лежащ до него. Тази комбинация наподобява повече на приятелски взаимоотношения в периода преди около 12 000 години. От друга страна пък е трудно да се повярва, че хората в тези времена биха си разделили трудно спечелената плячка с други видове.
Четвъртата теория за опитомяването, е че първите домашни кучета са били използвани за защита. Техните превъзходни слухови и обонятелни сетива са алармирали хората за опасности приближаващи лагерите им, без значение дали това са други хора или диви животни. Може би това е причината лаенето да е нормално в поведението на кучетата, а не на вълците. Тази защита вероятно е прераснала и в защита на другите животни, които хората са опитомявали по това време, като крави и овце.
Малко вероятно е да се докаже точният процес на опитомяването на кучетата. Вероятно взаимоотношенията са изградени на комбинация от различни причини и сигурно са започнали по различно време в различните географски райони. С течение на времето вълците са живеели все по-близо да хората. Те са се научили да разпознават настроенията на хората и да се подчиняват на команди. От своя страна вълците също са помогнали да подобрят ловните си способности.