Сайт за конете и тяхното разнообразие

 

 • Конят играел важна роля в религията на хората от много времена...

 

 • Конят е символ на небето, обожествявано като Тангра.
 • Конят е символ на свобода и неукротима воля.
 • Символ е на безстрашие, военна доблест и слава.
 • Символ е на скорост и издръжливост, а така също радостта от живота, оптимизъм и добра слава.
 • Славяни- конят е соларен символ, изобразяван често върху шевични украси. С негова помощ бог Свентовит успява да проникне в царството на мрака и да се пребори със силите на злото и смъртта.
 • Българрия- символ на небесното начало и слънцето. Посредник между горния и долния свят.
 • Прабългари- конят е бил свещено и вероятно тотемизирано животно, а конската опашка- бойно знаме.
 • Тюркски племена — конят е символ на смъртта.
 • Конят е символ на мъжественост, страстност, импулсивност.
 • Белият кон бил символ на чистотата.
 • Англия- белият кон се свързва с убийство. Има предположение, че саксонското знаме било украсено с бял кон и след кървавата война, в която саксонците завладели тези земи, знамето с белия кон вече се веело навсякъде. Когато местните хора видели саксонски бял кон, те плюели през лявото си рамо, за да прогонят нечистите сили, привлечени от саксонското присъствие. Много хора продължават да плюят през лявото си рамо щом видят бял кон.