"ЧАС ПО БИЗНЕС"
18.09.2006 г.

В НФСГ се проведе първият "Час по бизнес". Проектът беше открит от министър Даниел Вълчев.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев откри в Националната финансово-стопанска гимназия проекта  "Час по бизнес" - част от световната инициатива на  Международния форум на бизнес лидерите.

Между лекторите в "Час по  бизнес" ще бъдат представители на "Аква сорс", "Астра Зенека", "Болкан кепитъл мениджмънт", "МЗ Комюникейшънс", "Шел - България", "Моторола", "Овергаз" и други  компании.

Инициаторите от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ)имат контакти с 34 професионални училища в цялата страна.  Формите и продължителността на обучението по проекта, броят на  часовете и на участниците ще се договарят с преподавателите във всяко отделно училище.

Идеята е да се използва авторитетът на бизнеса, за да се запознаят младите хора с основни понятия като бизнес етика, корупция и т.н., обясниха от БФБЛ.

Около една трета от времето на обучението ще е посветено на общовалидните ценности и понятия, а  останалото - на въвеждане на учениците в съответния сектор на икономиката, в който е  профилирано училището.

Министър Даниел Вълчев официално откри проекта и подчерта значението на професионалното образование в средните училища. На форума присъстваха г-жа Ваня Кастрева - началник на регионалния инспекторат София-град, представители на министерства и държавни институции, директори на столични училища.

Председателят на БФБЛ г-н Максим Бехар запозна присъстващите с целите на проекта. Той говори за актуалното професионално образование в училищата, за "Часа по бизнес", в който учениците ще могат да получат знания и умения, съответстващи на съвременните изисквания на стопанската практика от лидерите на българския бизнес. Той наблегна колко важно е за бъдещите специалисти съчетаването на теорията с практиката.

Ученичка от 9 клас разказа за работата си по проект по бизнес етика и “Junior Аchievement”.

Автор: Ангел Атанасов 9к1