ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Специализирани учебни кабинети и зали

  • Учебно-тренировъчен център
  • Импулсен център по предприемачество
  • Кабинет и хранилище по физика
  • Кабинет и хранилище по химия
  • 5 компютърни зали с по 12-15 работни места
  • Кабинети за езиково обучение
  • Физкултурен салон
  • Фитнес зала с уреди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София