ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. И ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА XII КЛАС - ВИПУСК 2019 ГОДИНА

 • Есенна ваканция: 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.
 • Коледна ваканция: 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.
 • Междусрочна ваканция: 02.02.2019 г. – 05.02.2019 г. вкл.
 • Начало на втория учебен срок – 06.02.2019 г.
 • Пролетна ваканция : 05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.
 • Край на учебните занятия  - 15. 05. 2019 г.

1. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

 • БЕЛ - 21.05.2019 г.
 • II ДЗИ - 23.05.2019 г.

а/ Подаване на заявления за допускане до ДЗИ- 05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.
б/ Допускане до ДЗИ - до 17.05.2019 г.

в/ Издаване на служебни бележки за допускане и определяне на сградите за провеждане на ДЗИ – до 17.05.2019 г.
г/ Обявяване на резултатите от ДЗИ до 13.06.2019 г .

2. ИЗПИТИ:поправителни, за оформяне на годишен успех и за промяна на оценки16-17.05. 2019 г.


Подаване на заявления за промяна на оценки, подписани от родител - 05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.

3. ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ /ДКИ/:

а/ Подаване на заявления за явяване до ДКИ по теория и практика на професията -
05.03.2019 г.–18.03.2019 г.
б/ Теория на професията:

 • 06.06.2019 г. - за Трета квалификационна степен- 7.30ч.

в/ Практика на професията за:

 • 12а - защита на бизнес-проект - 08:00 ч
 • 12б - защита на бизнес-проект - 08:00 ч
 • 12в - защита на бизнес-проект - 08:00 ч
 • 12г - защита на бизнес-проект - 08:00 ч
 • 12д - защита на бизнес-проект - 08:00 ч
 • 12e - защита на бизнес-проект - 08:00 ч
 • 12ж - защита на бизнес-проект - 08:00 ч

За проекта: Челна страница, декларация и др. атрибути - изтегляне>>

4. Връчване на дипломите за средно образование - 21 .06.2019 година

 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Икономика и мениджмънт - ІІІ степен - за всички 12-и класове

 

За завършили през минали години:

Банково дело - ІІІ степен

Застрахователно и осигурително дело - ІІІ степен

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София