ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Ръководство на НФСГ

Директор

Г-жа Мая Гешева

Директор на НФСГ от 1 август 2016 г
.

Преподавател по български език и литература, бизнес комуникации, бизнес етика, фирмена култура, умения за успех в НФСГ от 1992 г. - І ПКС, базов учител на СУ „Св. Климент Охридски“

Учител на годината на Джуниър Ачийвмънт България (2011), почетна грамота „Неофит Рилски“ (2012), учител на годината– направление „Професионално образование“ (2015)

Автор на учебници и учебни помагала по бизнес комуникации и фирмена култура, статии в научно-методически издания; участник в научни конференции в СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, НПО; в международни и национални образователни проекти, мобилности, семинари

Ръководител на ученици, носители на престижни национални и международни награди (международна европейска награда „Карл Велики“, национална награда по бизнес етика, национална награда „Глобално училище“, „Цели на хилядолетието за развитие“ и др.)

За контакти: Тел. +359 2 / 866 20 13
Факс: +359 2 / 866 13 09
E-mail: nfsg.sofia@gmail.com
приемно време-граждани
сряда 13.30-14.30ч. след
предварително записване

Заместник директори по учебната и производствената дейност

Г-жа Хриси Войнова

заместник директор по учебно-производствена дейност
учител по икономически дисциплини І ПКС,
през 2010 г. удостоена с почетното отличие "Неофит Рилски"

Хриси Войнова

"Ние сме различни, а не безлични!"

Г-жа Радина Попова

заместник директор по учебната дейност
учител по Български език и литература

Г-жа Попова

За контакти: Тел./ факс: +359 2 / 866 14 91
E-mail:nfsg.zamdir@gmail.com
приемно време-граждани
ежедневно 12.00-14.00ч

 

Заместник директор
по административно-стопанската дейност

Г-н Венцислав Гълъбов
учител по математика и информатика

Г-н Гълъбов

За контакти: E-mail:wsg950@abv.bg приемно време-граждани
ежедневно 12.00-14.00ч

Администрация

Счетоводител
Василка Заркова
тел. 866 17 41
приемно време-граждани
13.00-14.00ч.
Завеждащ административна служба
(секретар)
email: nfsg.as@abv.bg

Стоянка Митева

приемно време-граждани
12.00-14.00ч.

Домакин
Христо Бангев

 
Технически секретар

Десимира Чакърова

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София