ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Основни дейности

 • Психологична оценка на затрудненията и ресурсите на конкретни ученици,
  при които е установена подобна нужда
 • Психологично консултиране на юноши,kонсултиране на родители във връзка с въпроси
  касаещи функционирането на техните деца в училище
 • Работа в екип с училищното ръководство и учители по въпроси, които засягат
  адаптацията на учениците в училищната среда и училищните политики за подкрепа
 • Групови дейности с ученици: дискусии, фокус групи и други интерактивни формати
  по важни теми; работа с ученически общности

Училищен психолог

Яна Стоева
Приемно време
Запазено място за снимката на г-жа Цанева, докато я предаде понеделник 07:30- 13:30
вторник 13:00 - 19:00
сряда 13:00 - 19:00
четвъртък 07:30 - 13:30
петък 07:30 - 13:30
   

 

Педагогически съветник

Ангел Ангелов
Приемно време
Запазено място за снимката на г-жа Цанева, докато я предаде понеделник 13:00- 19:00
вторник 07:30 - 13:30
сряда 07:30 - 13:30
четвъртък 13:00- 19:00
петък 13:00- 19:00
   

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София