ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Приоритетни дейности

  • индивидуално, семейно и училищно консултиране
  • работа с групи ученици във формата на психологически тренинг
  • индивидуална и групова психологическа диагностика

Училищен психолог

Г-н Иван Марков
Приемно време
Запазено място за снимката на г-жа Цанева, докато я предаде понеделник  
вторник  
сряда  
четвъртък  
петък  
   

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София