ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Учители в НФСГ 2016/2017

Български език и литература

Мая Гешева - директор
Албена Руневска
Даниела Козова
Десислава Цанкова
Диана Иванова
Красимира Ковчева
Румяна Рашкова

Немски език

Дарина Савова
Елена Буаказ
Елена Станоева
Зоя Каприева
Сибила Стоянова

Английски език

Марта Караманова - главен учител
Дарина Панталеева
Елена Василева
Ирина Цанева
Лена Евгениева
Теодора Полендакова

Френски език

Татяна Вачева

Математика

Венцислав Гълъбов - пом. директор
Добринка Тошева
Мария Касалийска
Пенка Манолова
Румяна Арангелова

Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Соня Шолева
Красимир Николов
Мариела Николова

Биология и здравно образование

Милевка Соколова
Гергана Кръстева

География и икономика

Любка Захариева
Росен Ралчев

История и цивилизация

Владимир Стоянов
Димитринка Илиева

Философски дисциплини

Георги Радев
Михаела Шанова

Икономически предмети

Хриси Войнова - пом. директор
Татяна Търнева - главен учител
Виолета Чаушева
Горанка Недева
Грозденка Трендафилова
Ели Русева
Емилия Маринова
Емилия Любомирова
Магдалена Каменарова
Мерцедес Цанева
 

Счетоводство

Светлa Павлова - пом. директор
Александра Недялкова
Даниела Каменова
Десислава Бозвелиева
Иванка Крумова
Станимира Петрушкова
 

Информатика и ИТ
Икономическа информатика

Емилия Момчилова - рък. комп. кабинет
Боряна Накова - рък. комп. кабинет
Стефан Стефанов
Николай Николов
Анета Кинева
Данчо Христов
Кирил Иларионов

Физическа култура и спорт

Емилия Урлачка
Румен Петров
Станимира Златкова
Стефка Василева

 

   

Семинар във Велинград 20-22 декември 2013 г. - снимки

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София