ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Прием след завършено основно образование

През 2018 / 2019 учебна година няма плануван прием на ученици след завършено основно образование

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София