ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Прием след средно образование

През 2018/2019 учебна година няма плануван прием след завършено средно образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София