ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

План-прием за учебната 2018 / 2019 година

Специалност
Форма на обучение
Професия
Брой паралелки
Брой ученици
Интензивно изучаван чужд език
Икономика и мениджмънт
дневна
Икономист
1
26
Немски език
Икономика и мениджмънт
дневна
Икономист
2
52
Английски език
Икономика и мениджмънт
дневна
Икономист
1
26
Френски език
Търговия
Икономист
1
26
Немски език
Търговия
Икономист
1
26
Английски език

Прием с оценки от НВО:

  • Математика - тест
  • Български език и литература - тест

Балообразуващи предмети от удостоверението за завършен седми клас:

  • Български език и литература
  • Математика

Балообразуване

Общ бал = Математика
НВО
Х 3
+
БЕЛ
НВО
+
БЕЛ
свидетелство
7-и клас
+
Математика
свидетелство
7-и клас

Максимален бал - 500точки

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София