ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Паралелки в НФСГ 2018 /2019 уч. година

Клас Кл.ръководител Учебен план Клас Кл.ръководител Учебен план
8 клас          
г-жа Н. Станчева 8а_им_не М. Христова 8г_им_фе
г-жа М. Соколова 8б_им_ае г-жа Д. Илиева 8д_т_не
г-жа Ст. Златкова 8в_им_а г-жа М. Гълъбова 8е_т_ае
           
9 клас          
г-жа Е. Станоева 9а_им_не г-н Г. Кръстев 9д_т_ае
г-жа И. Салиева 9б_им_ае г-жа Д. Горанова 9е_т_не
г-жа Д. Панталеева 9в_им_ае г-н Кр. Божиков 9ж_им_фе
г-жа М. Велинова 9г_им_не      
10 клас          
10а г-жа Ст. Василева 10а_им_не 10д г-жа Е. Василева 10д_им_ае
10б г-жа Цв. Шибойкова 10б_им_ае 10е г-жа М. Цанева 10е_т_ае
10в г-н Ст. Стефанов 10в_им_ае 10ж г-жа М. Каразапрянова 10ж_им_фе
10г г-н В. Великов 10г_им_не 10з г-жа Д. Иванова 10з_т_не
11 клас          
11а г-н Р.Петров 11а_им_не 11д г-жа Д. Бозвелиева 11д_им_ае
11б г-жа Р. Арангелова 11б_им_ае 11е г-жа Алб. Руневска 11е_им_не
11в г-жа Ст. Петрушкова 11в_им_ае 11ж г-жа В. Чаушева 11ж_им_фе
11г г-н Кр. Николов 11г_им_не 11з г-жа Недева 11з_т_не
12 клас          
12а г-жа П.Филипова 12а_им_не 12д г-жа Е. Русева 12д_им_ае
12б г-жа В. Кайнакчиева 12б_им_ае 12е г-н Г. Радев 12е_им_не
12в г-жа Д.Цанкова 12в_им_ае 12ж г-жа Г. Трендафилова 12ж_им_фе
12г г-жа М. Каменарова 12г_им_не      

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София