ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – АМБИЦИЯ, ДУХ ИЛИ МИСИЯ…

Първа национална ученическа конференция по предприемачество
“В предприемачеството няма магия, няма мистерия, няма нищо общо с гените. Това е нещо, което се учи.”

Националната финансово-стопанска гимназия стана домакин на  Първата национална ученическа конференция по предприемачество. На 27 февруари 2006 година (понеделник) в сградата на училището  се събраха млади хора от цялата страна, за да споделят своето виждане за настоящето и бъдещето на българското преприемачество. Ученици и студенти от София, Шумен, Своге, Добрич, Севлиево, Брегово, Горна Оряховица, Пирдоп и Благоевград дискутираха за предизвикателствата, реалните проблеми и възможностите пред младите хора.

Модератор на срещата беше Велислава Матеева от випуск 2005 година на НФСГ-София, “Министър на финансите за един ден – 2005 година”, студентка в СУ “Климент Охридски”. Специално поздравление към участниците в конференцията отправи представителят на Търговско-промишлената палата Митко Тодоров.

Изпълнителният директор на Junior Achievement - България Милена Стойчева говори за насърчаването на предприемаческата нагласа.
Събитието уважи и Стамен Тасев, който даде предложение от името на Българския форум на бизнес-лидерите да бъдат изнесени лекции в училищата в страната с цел по-добро познаване на предприемачеството и икономиката като цяло. Г-н Тасев изказа благодарност към директора на НФСГ, Иван Арсов, за добрата организация на срещата и пожела на бъдещите икономисти вяра, упоритост, решимост, креативност, новаторски идеи и развитие в сферата на предприемачеството.

Участие в конференцията взе и Антоанета Войкова, представител на Министерството на образованието. “Много е важно всички планови обучения да бъдат ръководени от практиката. Само тогава ще бъдат продуктивни”, каза г-жа Войкова и също пожела блестящо бъдеще на всички, които са избрали икономиката като отправна точка за професионалното си израстване.

Кристина Андонова изложи виждането на Министерството на икономиката и енергетиката за разработения пакет от мерки за сътрудничество с други страни, който може да бъде разгледан на сайта на министерството.

Конференцията продължи своята работа в разисквания по различни теми:

  • Предизвикателство и възможност пред младите хора
  • Обучението по предприемачество в българските училища
  • Стратегии за стартиране и развитие на бизнеса
  • “Млад предприемач”- резултати и проучвания
  • Възможности за финансиране и кредитиране на млади предприемачи

За по-доброто възприемане на работата на предприемача от  учениците втората част от конференцията беше разделена на дискусия по секции:

  • Проблеми пред младия предприемач
  • Иновации в реализацията на бизнес-идеите
  • Предимството да си предприемач
  • Бизнес казуси

Конференцията приключи с представяне на работата по секции. Директорът на гимназията Иван Арсов закри събитието  с пожелание към участниците за нови успехи, повече творчество и предприемачески дух. Призова всички да гледат към бъдещето с вяра и решимост, да се борят за целите си, да доказват личността си и да бъдат добри предприемачи, с които някой ден страната ни да се гордее.


Регистрация

Откриване -
Евлоги Бачев-УК “ABC-Business”
Приветствия...
 

Доклади и презентации...

 

Яна Пиперевска, НФСГ - 8к3
участник в програма “Бизнес етика” на “Джуниър Ачийвмънт”


Закриване на конференцията

назад