Посрещането на д-р Ханс Филип в Национална финансово-стопанска гимназия

Репортаж от Пепа Халваджиева - ученичка от 9к3 клас

Днес, на 06.06.2006 г., се намирам в празнично украсения салон в НФСГ и съм сред многото поканени да участваме в тържественото посрещане на специален гост - д-р Ханс Филип, президент на Ротариклуб в град Кицбюел - Австрия, човек с огромен принос за материалното осигуряване на Учебно-тренировъчните фирми. Той пристига с цел тържествено откриване на новата съвременна офис техника, дарена от неговия клуб още през януари.

В залата настъпва оживление, когато пристигат д-р Ханс Филип, д-р Курт Вагнер - директор на Културконтакт-Австрия, и още чуждестранни гости.. Тържеството е удостоено и с личното присъствие на посланика на Република Австрия, н. пр. д-р Карл Дийм.

Министерство на образованието и науката е представено от г-жа Валентина Дейкова - директор на Дирекция "Политика в професионалното образование и продължаващо обучение" и г-жа Антоанета Войкова - старши експерт в Дирекцията.

На тържеството присъстват директорите на всички български професионални гимназии, участници и партньори в проекта ECONET - от градовете Варна, Бургас, Стара Загора и Монтана.

Гостите се ръкуват с нашия директор г-н Арсов, поздравяват се с учителите, с които очевидно имат старо познанство, любезно се усмихват на нас, учениците. На всеки гост поднасяме папка с материали за гимназията и учебно-тренировъчните фирми. След непринуденото посрещане всички сядат по местата си и започва тържествената част.

Г-н Арсов се обръща към гостите с: "Добре дошли в Национална финансово-стопанска гимназия" - топли думи, с които всеки, пристъпил за първи път в сградата ни, трябва да бъде посрещнат. В словото си той говори за развитието на проекта "Учебно-тренировъчна фирма", състоял се благодарение на Министерството на образованието и науката, договора с Австрия и "енергичните усилия на учителите", за дейностите в училище и за високите резултати, които всички ние със задружни усилия сме постигнали.

След встъпителното слово зазвучава Химнът на НФСГ и на неговия фон текат видео презентации на нашата гимназия - паралелно на два екрана, съответно на български и на немски език. Презентациите запознават с историческите корени на училището, с развитието му през годините и със съвремения му облик.

Учениците Кирил Гочев и Елисавета Книш разказват на присъстващите за създаването на първите УТФ през 1994 г., за развитието им и тяхното значение. Учебно-тренировъчната фирма дава на нас, учениците, професионална подготовка и е мястото, на което трябва да затвърдим знанията си и да се подготвим за реалния бизнес. УТФ се развиват с подкрепата на Ротариклуб София - Витоша и Ротариклуб Кицбюел от Австрия. На 27.10.1997 г. е открит Учебно-тренировъчният център (УТЦ), който симулира истински офис и където учениците от 11 клас провеждат часовете си и работят в своите фирми. Днес, благодарение на г-н Ханс Филип, УТЦ е обзаведен с най-съвременна компютърна техника и модерно офис оборудване.
Може смело на се каже, че г-н Ханс Филип е бащата на нашия Център. Благодарение на него ние се учим да учим, ние се учим да знаем, ние се учим да бъдем.
Поднасяме своите благодарности към него, както и към Министерството на образованието и науката, към Република Австрия и към всички ротарианци, без които финансирането на този проект и неговата реализация нямаше да са възможни.

На трибуната излиза д-р Ханс Филип. Той разказва за самото начало на сътрудничеството, преминава от миналото към настоящето, за да ни съобщи, че през 2005 г. в България вече има 130 УТФ, за които ще се издадат нови учебници на обща стойност 640 000 лв, от които 140 000 лв дава Ротариклуб Кицбюел. Той от своя страна благодари на г-жа Валентина Дейкова от Министерството и на всички директори за ползотворното сътрудничество. Д-р Ханс Филип поднася специални поздрави към г-н Арсов, за когото казва, че "е бил и продължава да бъде инициатор и пример за подражание".

 

 

Д-р Ханс Филип награждава директора на Културконтакт - Австрия д-р Курт Вагнер и координатора на Културконтакт за България г-жа Ева Ямбор с почетната ротарианска титла "Последовател на Пол Харис" - основателя на Ротари.

Кратки изказвания правят г-жа Валентина Дейкова и други гости. Всички те говорят за ползотворното сътрудничество и успешната реализация на проекта.
Накрая официално трите страни:

  • Ротариклуб Кицбюел
  • Министерство на образованието и науката в България
  • Културконтакт - Австрия

подписват договор за бъдещо сътрудничество.

Приветствено слово поднася посланикът на Република Австрия у нас негово превъзходителство Д-р Карл Дийм. Шеговитите му думи "Всичко беше казано, но не от мен" внасят непринуденост в атмосферата. Посланикът специално изказва похвала за мултимедийните презентации на гимназията и проекта "Учебно-тренировъчна фирма", които са му дали възможност да се запознае с нашата гимназия и образователните й дейности.

Тържеството закрива г-н Иван Арсов, който прави и едно изненадващо съобщение. Партньорите от българската страна са отправили официално предложение към Президента на България за удостояване на д-р Ханс Филип с високо държавно отличие - орден Св.Св. Кирил и Методи. Тази награда той напълно е заслужил с огромния си принос в развитието на професионалното образование в България .

Ние, присъстващите ученици от Ротариклуб Интеракт към НФСГ, като ротарианци и бъдещи икономисти, с участието си в това събитие се почуствахме съпричастни към изпълнението на една от целите на Ротари - а именно международното сътрудничество. Тази среща ще ни накара да бъдем по-сериозни и отговорни в делата си и да се учим да работим заедно, в екип.

Галерия